สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 5 ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 24 สิงหาคม 2564