ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 52 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

ออกอากาศ: 25 มกราคม 2561

ตอนที่ 52 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)