ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

64,940

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,493

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

50,702

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,144

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

63,450

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,327

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

74,340

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,927

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

80,959

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,136

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

119,281

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,238

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

112,554

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,877

2562

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

104,677

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,253

2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

58,612

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

741

2564

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

43,252

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

397

2565

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

102,634

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

271

2566

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

160,834

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,023

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ