ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางตามรอยเท้าพ่อ จังหวัดราชบุรี

 

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561