ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ปปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 9 องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัย และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูล ณ วันที่ : 8 มกราคม 2561