ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คนรักษ์แฝกต้องไม่พลาด

📣📣 คนรักษ์แฝก ต้องไม่พลาดงานนี้!!

🌾 จากต้นหญ้าธรรมดา สู่หญ้ามหัศจรรย์ ได้อย่างไร??

ค้นหาคำตอบได้ที่.....🚗

🎯 “การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7”

📅 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

✨ ภายใต้หัวข้อ “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

🎉 ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

👨‍💼 ความรู้เชิงวิชาการ จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ

🌟 Dr. Rattan Lal นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียสัญชาติอเมริกัน เจ้าของรางวัล World Food Prize ปี 2563 แบ่งปันประสบการณ์เทคโนโลยีการปลูกหญ้าแฝกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

🌟 Dr. Paul Truong ผู้อำนวยการด้านเทคนิคและผู้อำนวยการของเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บรรยายในหัวข้อ “Current and Trend in Research, Development & Application of Vetiver System Technology” (แนวโน้มปัจจุบันในการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบหญ้าแฝก)

🌟 ดร.ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย บรรยายในหัวข้อ “International Vetiver Grass Tracking System (iVGT)” (ระบบติดตามเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ)

🌈 นิทรรศการผลงานการวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกของหน่วยงานต่าง ๆ 32 หน่วยงาน อาทิ สำนักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา ปตท. กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย

👜 ฝึกอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก สาธิตการย้อมผ้าสกัดจากใบหญ้าแฝก

👛 จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกของกลุ่มคนรักษ์แฝก และจากหน่วยงานต่าง ๆ

🚀 การเข้าร่วมงาน

👉 Walk-in : เที่ยวชมงานได้ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2566

👉 Online : รับชมนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง Virtual Conference หรือเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://icv7.rdpb.go.th/ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2566

📲 กำหนดการจัดงาน​ ตาม​ Comment​ ด้านล่าง​ 👇

#การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่7 #หญ้าแฝก

#สำนักงานกปร