สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

“หญ้าแฝก” เป็นที่รู้จักได้อย่างไร

หญ้าแฝกเป็นที่รู้จักได้อย่างไร ❓

🌾 นอกจากจะเป็นปราการธรรมชาติด่านสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์ดิน และน้ำ 💦

“หญ้าแฝก” ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปทำเป็นงานหัตถกรรม จักสานเป็นของใช้และผลิตภัณฑ์ 👜 ที่ช่วยส่งเสริมรายได้ 💰 ให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน 👩‍🌾 และยิ่งไปกว่านั้นสามารถนำไปทำน้ำยาบ้วนปากได้ 🦷

#หญ้าแฝก

#พืชมหัศจรรย์