สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ (13 ธันวาคม 2562)