สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ตุลาคม 2562)