สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสบู่โฟมล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เมษายน 2563)