สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส (ต่ออายุลิขสิทธิ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง (20 พฤษภาคม 2563)