สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด เลขทะเบียน 5กศ 8504 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 23 มิถุนายน 2565 )