สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน (สยามรัฐ 20-06-2565)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2565