สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน (ไทยรัฐ 24-06-2565)


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2565