สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังมีน้ำสมบูรณ์ทุเรียน 800 ต้น ให้ผล 85 ตัน ขายกำไร 7.5 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 22-06-2565)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2565