สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูฯ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรังปัจจัยพื้นฐานชุมชนนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ไทยโพสต์ 21-06-2565)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2565