สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 44 แห่ง

พบจำนวน 44 รายการ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ทำสวนบ้านถ้ำ จำกัด

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ทำสวนบ้านถ้ำ จำกัด

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ...

รายละเอียด

นางเปรียวจันทร์  ต๊ะต้นยาง

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง...

รายละเอียด

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย...

รายละเอียด

นายบุญแทน เหลาสุพะ

นายบุญแทน เหลาสุพะ

นายบุญแทน เหลาสุพะ...

รายละเอียด

นางพิมพ์  โถตันคำ

นางพิมพ์ โถตันคำ

นางพิมพ์ โถตันคำ...

รายละเอียด

นายสุนัน  เผ้าหอม

นายสุนัน เผ้าหอม

นายสุนัน เผ้าหอม...

รายละเอียด

นายทวี ประหา

นายทวี ประหา

นายทวี ประหา...

รายละเอียด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

รายละเอียด

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม ...

รายละเอียด

ชุมชนบ้านท่าเรือ

ชุมชนบ้านท่าเรือ

ชุมชนบ้านท่าเรือ...

รายละเอียด

นายแสนหมั้น  อินทรไชยา

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

นายแสนหมั้น อินทรไชยา ...

รายละเอียด

นายจันทร์ที  ประทุมภา

นายจันทร์ที ประทุมภา

นายจันทร์ที ประทุมภา ...

รายละเอียด

บมจ. บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บมจ. บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บมจ. บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)...

รายละเอียด

 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่

กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่

กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่...

รายละเอียด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ...

รายละเอียด

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด...

รายละเอียด

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน...

รายละเอียด

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส...

รายละเอียด

นายปรีชา  เหมกรณ์

นายปรีชา เหมกรณ์

นายปรีชา เหมกรณ์...

รายละเอียด

นายยวง  เขียวนิล

นายยวง เขียวนิล

นายยวง เขียวนิล...

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>