สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พบทั้งหมด 2 รายการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว

รายละเอียด

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายละเอียด

<< < 1 > >>