ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เครื่องหมายราชการ

รูปหนุมานอาสาภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบพระอุนาโลมภายในซุ้มเรือนแก้ว 
มือขวาถือธง มือซ้ายถือตรี เหาะลอยอยู่เหนือลายเมฆ


ความหมาย

หนุมานเป็นพญาวานร ทหารเอกของพระราม (พระนารายณ์อวตาร) มือขวาถือธง หมายถึง ลูกพระพาย (ลูกลม) ที่มีฤทธานุภาพ หาวเป็นดาวเป็นเดือน มือซ้ายถือตรีเป็นเทพอาวุธประจำกาย มีความสามารถในหลายๆ ด้าน เหาะอยู่เหนือเมฆ โดยภาพหนุมานอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบพระอุณาโลม หมายถึง หนุมาน ได้เข้ามาถวายตัวต่อพระรามและอาสากระทำการต่างๆโดยติดตามพระรามไปทุกแห่งหนและทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่างสันติสุขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน