สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พบทั้งหมด 4 รายการ
รายงานผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563

รายงานผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563

รายละเอียด

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายละเอียด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว

รายละเอียด

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายละเอียด

<< < 1 > >>