สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 11 ชีวิตที่ดีขึ้น เพราะได้เรียนตามคำพ่อบอก (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ออกอากาศ: 30 เมษายน 2561

ตอนที่ 11 ชีวิตที่ดีขึ้น เพราะได้เรียนตามคำพ่อบอก (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)