ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรี

พบจำนวน 40 รายการ
ปี 2564 : ตอนที่ 40 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราชบุรี

ปี 2564 : ตอนที่ 40 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราชบุรี

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 39 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2564 : ตอนที่ 39 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 38 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2564 : ตอนที่ 38 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 37 เกษตรกรรุ่นใหม่ ไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ อินทรีย์วิถีไทย

ปี 2564 : ตอนที่ 37 เกษตรกรรุ่นใหม่ ไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ อินทรีย์วิถีไทย

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 36 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2564 : ตอนที่ 36 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 35 นายสุชล สุขเกษม เกษตรกรนักคิดแห่งบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

ปี 2564 : ตอนที่ 35 นายสุชล สุขเกษม เกษตรกรนักคิดแห่งบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 34 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ปี 2564 : ตอนที่ 34 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 33 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

ปี 2564 : ตอนที่ 33 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 32 “เด็กปลูกข้าว” ธีรวัฒน์ สาลีผล เยาวชนจากค่าย RDPB CAMP รุ่นที่ 5

ปี 2564 : ตอนที่ 32 “เด็กปลูกข้าว” ธีรวัฒน์ สาลีผล เยาวชนจากค่าย RDPB CAMP รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 31 ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร

ปี 2564 : ตอนที่ 31 ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 30 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสุพจน์ โคมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ปี 2564 : ตอนที่ 30 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสุพจน์ โคมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 29 ผลสำเร็จและการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ปี 2564 : ตอนที่ 29 ผลสำเร็จและการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 28 โครงการสถานี​พัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

ปี 2564 : ตอนที่ 28 โครงการสถานี​พัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 27 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ บ้านแหลม จ เพชรบุรี

ปี 2564 : ตอนที่ 27 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ บ้านแหลม จ เพชรบุรี

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 26 สวนในศีล สวนแนวเกษตรพอเพียงของคุณอรรถกานท์

ปี 2564 : ตอนที่ 26 สวนในศีล สวนแนวเกษตรพอเพียงของคุณอรรถกานท์

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 25 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ

ปี 2564 : ตอนที่ 25 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 24 โครงการเกาตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแพ) อ.แม่ริม จ เชียงใหม่

ปี 2564 : ตอนที่ 24 โครงการเกาตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแพ) อ.แม่ริม จ เชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 23 โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก

ปี 2564 : ตอนที่ 23 โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 22 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร

ปี 2564 : ตอนที่ 22 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร

รายละเอียด

ปี 2564 : ตอนที่ 21 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ปี 2564 : ตอนที่ 21 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>