ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ (สปอต) ชุด ตามรอยพระราชา

พบจำนวน 5 รายการ
ตอนที่ 5 ตามรอยพระราชากษัตริย์ผู้พอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 5 ตามรอยพระราชากษัตริย์ผู้พอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 5 ตามรอยพระราชากษัตริย์ผู้พอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 4 สู่เส้นทางสายปราชญ์ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 4 สู่เส้นทางสายปราชญ์ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 4 สู่เส้นทางสายปราชญ์ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 3 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 3 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 3 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60)

รายละเอียด

ตอนที่ 2 ตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 2 ตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 2 ตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 1 เกษตรพอเพียงตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 1 เกษตรพอเพียงตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 1 เกษตรพอเพียงตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

<< < 1 > >>