ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 1 เกษตรพอเพียงตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

ออกอากาศ: 06 พฤศจิกายน 2560

รายการวิทยุ (สปอต) ชุด ตามรอยพระราชา ตอนที่ 1 เกษตรพอเพียงตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)