สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 22 รายการ
ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 2 โครงการเมล็ดพันธ์พระราชทาน

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 2 โครงการเมล็ดพันธ์พระราชทาน

รายละเอียด

ปี 2564  :  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่  1 RDPB Camp ครั้งที่ 11 (17 มีนาคม 2564)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1 RDPB Camp ครั้งที่ 11 (17 มีนาคม 2564)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30 (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30 (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 อุทกภัยในจันทบุรี (27 ธ.ค. 60 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 อุทกภัยในจันทบุรี (27 ธ.ค. 60 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 อุทกภัยในจันทบุรี (27 ธ.ค. 60 )

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4 (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4 (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนขุนด่านปรากาลชล (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนขุนด่านปรากาลชล (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนขุนด่านปรากาลชล (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 นิทรรศการดวงใจราษฏร์ปราชญ์แห่งป่าและดิน (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 นิทรรศการดวงใจราษฏร์ปราชญ์แห่งป่าและดิน (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 นิทรรศการดวงใจราษฏร์ปราชญ์แห่งป่าและดิน (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 สืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 สืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 สืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 ป้องกันอุทกภัยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 ป้องกันอุทกภัยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 ป้องกันอุทกภัยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนฯ จังหวัดสุรินทร์ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนฯ จังหวัดสุรินทร์ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนฯ จังหวัดสุรินทร์ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 นิทรรศการ ชุด ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 นิทรรศการ ชุด ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 นิทรรศการ ชุด ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั่วไทย (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั่วไทย (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั่วไทย (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1 สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา2 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1 สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา2 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1 สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา2 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1 สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา1 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1 สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา1 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1 สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา1 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>