ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 61 รายการ
ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ

รายละเอียด

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 งานวันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการฯ และงานวันดินโลกเขาชะงุ้ม

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 งานวันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการฯ และงานวันดินโลกเขาชะงุ้ม

รายละเอียด

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4  41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

รายละเอียด

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3  โครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 โครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

รายละเอียด

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2

รายละเอียด

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1

ปี 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 20 โครงการทหารพันธุ์ดี

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 20 โครงการทหารพันธุ์ดี

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 19 การกลับคืนสู่ผืนป่าของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 19 การกลับคืนสู่ผืนป่าของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 18 RDPB Camp รุ่นที่ 13

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 18 RDPB Camp รุ่นที่ 13

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17 ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ กับการนำตลาดไม้ดอกไทยสู่ตลาดโลก

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17 ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ กับการนำตลาดไม้ดอกไทยสู่ตลาดโลก

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15 เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15 เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาด้านการคมนาคม

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาด้านการคมนาคม

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 ผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 ผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 11 วันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 11 วันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ปี 2565

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ปี 2565

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 9 โครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 9 โครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 8 ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 8 ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

รายละเอียด

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 7 อาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้า

ปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 7 อาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้า

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>