ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา

พบจำนวน 52 รายการ
ตอนที่ 52 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 52 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 52 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 51 เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 51 เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 51 เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (25 ม.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 50 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมามจากพระราชดำริ : สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 50 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมามจากพระราชดำริ : สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 50 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมามจากพระราชดำริ : สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 49 ชีวิตเริ่มที่ศูนย์ ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 49 ชีวิตเริ่มที่ศูนย์ ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25 ม.ค. 61)

ตอนที่ 49 ชีวิตเริ่มที่ศูนย์ ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25 ม.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 48 7 ทศวรรษการทรงงานแห่งการพัฒนา ตอนที่ 2 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 48 7 ทศวรรษการทรงงานแห่งการพัฒนา ตอนที่ 2 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 48 7 ทศวรรษการทรงงานแห่งการพัฒนา ตอนที่ 2 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 47 7 ทศวรรษการทรงงานปราชญ์แห่งการพัฒนา ตอนที่ 1 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 47 7 ทศวรรษการทรงงานปราชญ์แห่งการพัฒนา ตอนที่ 1 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 47 7 ทศวรรษการทรงงานปราชญ์แห่งการพัฒนา ตอนที่ 1 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 46 นิทรรศการ ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 46 นิทรรศการ ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 46 นิทรรศการ ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 45 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำดูงานการขุดขยายคลองบางสะพาน (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 45 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำดูงานการขุดขยายคลองบางสะพาน (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 45 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำดูงานการขุดขยายคลองบางสะพาน (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 44 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพะราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 44 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพะราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 44 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพะราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 43 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 43 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 43 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 42 พระอัจฉริยภาพทางด้านป่า : จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 42 พระอัจฉริยภาพทางด้านป่า : จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 42 พระอัจฉริยภาพทางด้านป่า : จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 41 โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 41 โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 41 โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 40 จอมปราชญ์แห่งดิน (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 40 จอมปราชญ์แห่งดิน (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 40 จอมปราชญ์แห่งดิน (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 39 มหัศจรรย์หญ้าแฝก..กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 39 มหัศจรรย์หญ้าแฝก..กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 39 มหัศจรรย์หญ้าแฝก..กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 38 โครงการตามพระราชดำริและต้นไม้ทรงปลูกในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 38 โครงการตามพระราชดำริและต้นไม้ทรงปลูกในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 38 โครงการตามพระราชดำริและต้นไม้ทรงปลูกในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 37 "เยาวขนสานต่อพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 37 "เยาวขนสานต่อพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 37 "เยาวขนสานต่อพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 36 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 36 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 36 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 35 สืบสาน ต่อยอดโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพะราขดำริ (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 35 สืบสาน ต่อยอดโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพะราขดำริ (27 ธ.ค. 60)

ตอนที่ 35 สืบสาน ต่อยอดโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพะราขดำริ (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 34 สืบสานต่อยอด โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. จันทบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ตอนที่ 34 สืบสานต่อยอด โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. จันทบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ตอนที่ 34 สืบสานต่อยอด โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. จันทบุรี (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 33 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ตอนที่ 33 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

ตอนที่ 33 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>