สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 16 คนเลี้ยงวัว ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากกพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ออกอากาศ: 09 พฤษภาคม 2561

ตอนที่ 16 คนเลี้ยงวัว ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากกพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)