สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 3 หมอใจบุญ ผู้อุทิศตนตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ออกอากาศ: 06 พฤศจิกายน 2560

ตอนที่ 3 หมอใจบุญ ผู้อุทิศตนตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)