สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 9 ล้มเหลว แต่ลุกได้ด้วยความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ออกอากาศ: 05 ธันวาคม 2560

ตอนที่ 9 ล้มเหลว แต่ลุกได้ด้วยความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)