สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประมวลผลพระราชดำรัส

พบทั้งหมด 11 รายการ
พระราชดำรัส ด้านโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ

พระราชดำรัส ด้านโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ

รายละเอียด

พระราชดำรัส ด้านการเกษตร (เรื่อง การพัฒนาที่ดิน)

พระราชดำรัส ด้านการเกษตร (เรื่อง การพัฒนาที่ดิน)

รายละเอียด

พระราชดำรัส ด้านการเกษตร (เรื่อง ข้าว)

พระราชดำรัส ด้านการเกษตร (เรื่อง ข้าว)

รายละเอียด

พระราชดำรัส การพัฒนา

พระราชดำรัส การพัฒนา

รายละเอียด

พระราชดำรัสด้านสาธารณสุข

พระราชดำรัสด้านสาธารณสุข

รายละเอียด

พระราชดำรัสด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัสด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

พระราชดำรัสด้านการเกษตร

พระราชดำรัสด้านการเกษตร

รายละเอียด

ประมวลพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "ทฤษฎีใหม่"

ประมวลพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "ทฤษฎีใหม่"

รายละเอียด

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รายละเอียด

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

รายละเอียด

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

รายละเอียด

<< < 1 > >>