ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ส.ค.ส. พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

ส.ค.ส. พระราชทาน

พบทั้งหมด 38 รายการ
<< < 1 2 > >>