ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน พร้อมระเบียนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และพนักงานประจำสำนักงาน

 

ประกาศ ณ วันที่ : 11  พฤษภาคม 2566 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล