สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พบทั้งหมด 8 รายการ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

รายละเอียด

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

รายละเอียด

รายงาน ผลสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงาน ผลสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

รายงานผลสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ กปร. ปี64

รายงานผลสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ กปร. ปี64

รายละเอียด

รายงานผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563

รายงานผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563

รายละเอียด

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายละเอียด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว

รายละเอียด

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายละเอียด

<< < 1 > >>