สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันตก
จังหวัด
เพชรบุรี
ประเภท/ด้าน
ธุรกิจขนาดย่อม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

            ปี 2547 ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง โดยได้รับคำแนะนำจากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด การก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิกจำนวน 30 คน สมาชิกทุกคนช่วยกัน มีการถือหุ้นร่วมกัน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ และช่วยกันผลิตสินค้าให้กลุ่มนำไปใช้ โดยทดลองทำ แต่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ จึงได้ติดต่อหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกรุงเทพฯ มาสอนวิธีทำ เพื่อเรียนรู้หลักการและวิธีทำ หลังจากนั้นได้ทดลองทำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ประมาณ 1 ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจ จนกระทั่งในปี 2549 จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้ขยายตลาดจำหน่ายสู่ภายนอก

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่ 56/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

  • โทร: 0-3259 3152, 08-9515 1128
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นางปิ่นรัตน์ ตันหยง

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download