ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

พบทั้งหมด 9 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียด
KPR_inside2566_ebook.pdf

แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

รายละเอียด
แผนแม่บทฯฉบับที่5 (2565-2570).pdf

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดำเนินการ  ระยะ 3ปี (พ.ศ.2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดำเนินการ ระยะ 3ปี (พ.ศ.2563-2565)

รายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการ กปร. - 5 ปี ID260.pdf

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน กปร. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (Digital RDPB Plan)

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน กปร. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (Digital RDPB Plan)

รายละเอียด
รวมฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล-ฉบับ4ล่าสุดๆ.pdf

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

รายละเอียด
6ffceee0-c4df-4dcc-8b85-6fe1e018abb2_Paln5.pdf

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

รายละเอียด
3610461e-f12b-4bee-838b-11abfbb1545d_Plan_57-60.pdf

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร.  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

รายละเอียด
2ff5a5c3-6299-4e13-acb0-762c94584d2d_Plan_53_56.pdf

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.  (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

รายละเอียด
แผนกลยุทธ์47-50.pdf

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

รายละเอียด
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร_47-50_.pdf

<< < 1 > >>