ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2561

พบทั้งหมด 8 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
Procurememt61-5.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
cd448d83-c217-495d-9ed6-5cf57474e8c0_Procurement61-4.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
885a3434-d867-4718-8235-858118cddd22_Procurement61-3.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้่ไข ครั้งที่ 1)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้่ไข ครั้งที่ 1)

รายละเอียด
a0ae828a-3a94-4b3e-8126-6d54933aea6d_Procurement61-1.1.PDF

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
79fd353b-c043-4662-8a37-fde6ddd0017d_Procurement61-2.PDF

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
248d32d0-8ae6-47bf-8e8d-d2e81a4541f3_Procurement61-1.PDF

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

รายละเอียด
f6104dea-ef69-4d0c-a0f7-26af0bdbe695_Plan61-Change.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
c71bb981-1066-430a-b5f1-9f7184d1b8e0_Procurement61.PDF

<< < 1 > >>