ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หนังสือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม

พบทั้งหมด 191 รายการ
พรรณไม้ ในสวนหลวง ร.9 เล่ม 4

พรรณไม้ ในสวนหลวง ร.9 เล่ม 4

รายละเอียด
E-Book พรรณไม้ในสวนหลวง ร๙.pdfจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที พิมพ์ครั้งที่3   เดือนสิงหาคม 2562

จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที พิมพ์ครั้งที่3 เดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียด
จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที.pdf

แนวทางการเตรียมพร้อม Work from Home (RDPB)

แนวทางการเตรียมพร้อม Work from Home (RDPB)

รายละเอียด
แนวทางการเตรียมพร้อม Work from Home (RDPB).pdf

หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
e-Book หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปี 2563.pdf


๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

รายละเอียด
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่10_20200814_S.pdf

สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ชุด บันทึกเหล่าต้นกล้าจาก RDPB Camp

สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ชุด บันทึกเหล่าต้นกล้าจาก RDPB Camp

รายละเอียด
หนังสือ “สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน” RDPB Camp.pdf

สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ชุด บันทึกแห่งความภูมิใจกล้าเติบใหญ่ตามรอยเท้าพ่อ

สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ชุด บันทึกแห่งความภูมิใจกล้าเติบใหญ่ตามรอยเท้าพ่อ

รายละเอียด
สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน_สำหรับE-Book.pdf

กษัตริย์นักพัฒนา ฉบับปรับปรุง ปี 2562

กษัตริย์นักพัฒนา ฉบับปรับปรุง ปี 2562

รายละเอียด
กษัตริย์นักพัฒนา ฉบับปรับปรุง ปี 62 for WEB.pdf

คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด
คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาฯภูพาน.pdf

องค์ความรู้เรื่องข้าว ข้าวของคนพอเพียง

องค์ความรู้เรื่องข้าว ข้าวของคนพอเพียง

รายละเอียด
เอกสารองค์ความรู้ข้าว.pdf

คู่มือการจัดการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คู่มือการจัดการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รายละเอียด
WaterManualv12.pdf

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

รายละเอียด
-ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษา.pdf

ผลสำเร็จจากองความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

ผลสำเร็จจากองความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

รายละเอียด
E-bookผลสำเร็จศูนย์ศึกษาภูพานครั้งแรก.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

รายละเอียด
6096a355-cdfe-46c9-9bea-f9277df29b3d_ชุมชนบ้านท่าเรือ.pdf

พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด
2554ce42-a038-46af-abf7-4bea442c3f75_สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประพันธ์ ศรีสุวรรณ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประพันธ์ ศรีสุวรรณ

รายละเอียด
e3616ed2-14e5-4e86-9eff-2ce875f8529a_ประพันธ์.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

รายละเอียด
3d28dd4a-c408-4d1c-ac61-46f100f9baf9_บจก.ซองเดอร์.pdf

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>