ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผ่นพับ/โปสเตอร์/อินโฟกราฟิก

พบทั้งหมด 84 รายการ
สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตาม โครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตาม โครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
Info โครงการทำนบดินห้วยนกเค้า.pdf

สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตาม โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตาม โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
Info โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบ.pdf

สัญลักษณ์การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

สัญลักษณ์การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

รายละเอียด

โครงการเส้นทางเกลือ

โครงการเส้นทางเกลือ

รายละเอียด
เส้นทางเกลือ.pdf

โครงการพลังงานทดแทน

โครงการพลังงานทดแทน

รายละเอียด
พลังงานทดแทน.pdf


บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด "เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด19

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด "เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด19

รายละเอียด
FormatFactory PicToPDF Infoบาธรูม I.pdfองค์ความรู้ด้านสังคม

องค์ความรู้ด้านสังคม

รายละเอียด
บวร-2.pdf


เกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม "เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด19

เกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม "เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด19

รายละเอียด
infoกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย.pdf infoกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย.jpg

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560

รายละเอียด
พรบ.pdf

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด
หลักการทรงงานInfo20161031.pdf

โปสเตอร์นิทาน"กล่องของขวัญสีทอง"

โปสเตอร์นิทาน"กล่องของขวัญสีทอง"

รายละเอียด
โปสเตอร์-กล่องของขวัญ.jpg

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 3

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 3

รายละเอียด
ปรัชญาพอเพียง-3.jpg

<< < 1 2 3 4 5 > >>