สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พบทั้งหมด 12 รายการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (รอไตรมาส 2)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (รอไตรมาส 2)

รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2565.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายละเอียด
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายละเอียด
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  (ประจำปี 2564)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ประจำปี 2564)

รายละเอียด
019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายละเอียด
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายละเอียด
020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายละเอียด
020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายละเอียด
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6 เดือน

รายละเอียด
ข้อ019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายละเอียด
ข้อ020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561.pdf

<< < 1 > >>