ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2567

พบทั้งหมด 4 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม (งบปกติ) (8 พฤษภาคม 2567)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม (งบปกติ) (8 พฤษภาคม 2567)

รายละเอียด
Procurement67เพิ่มเติม.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 2) (5 เมษายน 2567)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 2) (5 เมษายน 2567)

รายละเอียด
Procurement67-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2567)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด
Procurement67-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 กันยายน 2566)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 กันยายน 2566)

รายละเอียด
แผนการจัดหาพัสดุ-2567.pdf

<< < 1 > >>