สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2562

พบทั้งหมด 8 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง ครั้งที่ 1 (20 มกราคม 2564)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง ครั้งที่ 1 (20 มกราคม 2564)

รายละเอียด
Procurement64-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 ตุลาคม 2562)

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด
Procurement63.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 มิถุนายน 2562)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 มิถุนายน 2562)

รายละเอียด
Procurement62.3.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (3 เมษายน 2562)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (3 เมษายน 2562)

รายละเอียด
Procurement62.2.PDF

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 (20 มีนาคม 2562)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 (20 มีนาคม 2562)

รายละเอียด
Procurement62-change.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้่ไข ครั้งที่ 1 (20 มีนาคม 2562)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้่ไข ครั้งที่ 1 (20 มีนาคม 2562)

รายละเอียด
Procurement62.1-change.pdf

แผนจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)

แผนจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)

รายละเอียด
Procurement62.1.pdf

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
แผนจัดหาพัสดุ.PDF

<< < 1 > >>