สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2564

พบทั้งหมด 6 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลางครั้งที่ 2)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลางครั้งที่ 2)

รายละเอียด
Procurement64.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบปกติ) กรณีใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบปกติ) กรณีใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

รายละเอียด
Procurement64-4.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียด
Procurement64-3.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
Procurement64-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียด
Procurement64-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
Procurement64.pdf

<< < 1 > >>