สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บัญชีชุดข้อมูล

พบทั้งหมด 5 รายการ
ชุดข้อมูลจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชุดข้อมูลจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ชุดข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ

ชุดข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ

รายละเอียด

ชุดข้อมูลประชาชนที่รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชุดข้อมูลประชาชนที่รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ชุดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ชุดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด

ชุดข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุดข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

<< < 1 > >>