สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ชุด บันทึกแห่งความภูมิใจกล้าเติบใหญ่ตามรอยเท้าพ่อ