ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
มหาสารคาม
ประเภท/ด้าน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

         ในปี 2550 ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในอำเภอกันทรวิชัย เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นการแปรรูปข้าว เพื่อกำหนดราคาและขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จากนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดมหาสารคาม และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

กันทรวิชัย มหาสารคาม.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย

ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  • โทร: 06-1582-2235
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายคำพันธ์ เหล่าวงษี (ประธานกลุ่ม)

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)