สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชุมชนบ้านท่าเรือ

ปีที่จัดตั้ง
2555
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครพนม
ประเภท/ด้าน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

               ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก และผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองและทอผ้าไหม เป็นอาชีพเสริม โดยรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายในรูปของวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช้ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บกิน ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังรวมตัวกันบริหารจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยจัดตั้งเป็นเงินกองทุนของชุมชน
 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

 

บ้านท่าเรือ.pdf

ชุมชนบ้านท่าเรือ.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนบ้านท่าเรือ

ที่อยู่ 224 หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

  • โทร: 08-9618-6001
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

คุณเกษชัย

หลักสูตรอบรม

ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)