สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายสุนัน เผ้าหอม

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ขอนแก่น
ประเภท/ด้าน
ประชาชนทั่วไป

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

         นายสุนันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพราะเห็นว่าการทำนาอย่างเดียวมีความเสี่ยงและต้องซื้อพืชผัก ต้องหาวิธีที่จะต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด เหมือนพระมหาชนกในเรื่องของความอดทน ความเพียรพยายามในขณะที่ลอยคอในทะเล จนเกิดความประทับใจที่พระมหาชนกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จึงหันมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงาน คือ ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่จะปลูกผักหลายชนิดและขายควบคู่กับการทำนา

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

สุนัน.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นายสุนัน เผ้าหอม

ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170

  • โทร: 080-1868617
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายสุนัน เผ้าหอม

หลักสูตรอบรม

-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)