สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

ปีที่จัดตั้ง
2555
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ประเภท/ด้าน
ธุรกิจขนาดย่อม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

          “ซองเดอร” เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ (Organic) แบบเต็มเมล็ดไม่สกัดเปลือก (Whole Grains) ภายใต้ตราสินค้าไทยและดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายส่งต่อความสุขให้แก่ผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้หวังผลกำไรสูงสุดแต่ต้องสร้างความสุขร่วมกันแม้ว่าจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกไปเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ “ซองเดอร์” ยึดมั่นไว้เสมอ คือ การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงรับประทานแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เท่านั้นหากยังต้องใส่ใจเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่คงความอร่อยและอุดมไปด้วยประโยชน์มากที่สุดเสมอ

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

ซองเดอร์.pdf

บจก.ซองเดอร์.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
 

ข้อมูลที่อยู่

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 11000

ผู้ประสานงาน

คุณภาศินี (ผจก.ฝ่ายการตลาดฯ)

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)