ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออก
จังหวัด
ระยอง
ประเภท/ด้าน
ธุรกิจขนาดย่อม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

           หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส ดำเนินกิจการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวมาจนถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2544 ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจจากคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารจึงฉุกคิดว่า คงไม่สามารถขายแต่น้ำมันเพียงอย่างเดียวได้แล้วเพราะมีความเสี่ยงสูง เปรียบเสมือนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงจำเป็นต้องพัฒนาสถานีบริการให้มีธุรกิจพร้อมบริการทั้งรถและคนโดยสารเปรียบเสมือนการปลูกพืชหลายอย่าง เพื่อลดความเสี่ยงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของลูกค้า และศึกษาข้อมูลในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด โดยเริ่มจากการเปิดร้านกาแฟสด ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เปิดร้านขายข้าวแกงและร้านขายสินค้าโอทอป เพื่อให้เกิดการบริการที่ครบวงจร อีกทั้งยังคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบำบัดน้ำเสียจากการบริการต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

ที่อยู่ 244 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

  • โทร: 089-5414442
  • Fax: -
  • อีเมล์: neqrayong@hotmail.com

ผู้ประสานงาน

นายกรทัศน์ คุณาวุฒิ (ผู้จัดการ)

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download