สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เรื่องร้องเรียน

พบทั้งหมด 4 รายการ
ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน  ปี 2562-2564

ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ปี 2562-2564

รายละเอียด

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

ช่องทางกับรับเรื่องเร้องเรียน

ช่องทางกับรับเรื่องเร้องเรียน

รายละเอียด

<< < 1 > >>